Odkazy na stránky se zaměřením na oblast

psychoterapie s psychologie s sociální práce

 

Psychoterapeutické společnosti

Česká psychoterapeutická společnost
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
www.psychoterapeuti.cz
Česká asociace psychoterapeutů www.czap.cz
Europian Association for Psychotherapy www.europsyche.org

Společnosti a instituty jednotlivých psychoterapeutických směrů a škol

Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii www.cspap.cz
Česká psychoanalytická společnost www.psychoanalyza.cz
Institut aplikované psychoanalýzy www.iapsa.cz
Institut psychoanalytické párové a rodinné terapie (IPPART) www.ntj.cz
Česká společnost pro analytickou psychologii (C.G.Jung) www.sweb.cz/cgjung
Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii web.quick.cz/kip
Česká společnost pro individuální psychologii (A.Adler) www.fss.muni.cz/csip
Společnost fenomenologické filosofie a psychoterapie www.sweb.cz/sffp
Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu www.volny.cz/slea
Brněnský institut psychoterapie web.quick.cz/bip
Institut pro gestalt terapii www.gestalt.cz
Český institut pro výcvik v gestalt psychoterapii (CZGTII) - Dialog www.gestalt-dialog.cz
Česká asociace transakční analýzy www.ta-cata.cz
Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství www.ipipapp.cz
Institut rodinné terapie Praha www.rodinnaterapie.cz
Institut pro systemickou zkušenost www.isz.cz
Česká systemická společnost www.systemic.cz
Institut Virginie Satirové www.satirova.cz
Atelier Satiterapie www.volny.cz/satiterapie
SUR. Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii www.sur.cz
Česká arteterapeutická asociace www.arteterapie.cz
Český institut pro supervizi www.supervize.org
Mezinárodní středisko pro Integrovanou psychoterapii a zdravý životní styl www.snt.cz/web/incip/

Psychologické společnosti

Českomoravská psychologická společnost www.ecn.cz/cmps
Asociace klinických psychologů www.akpcr.cz
Unie psychologických asociací ČR. Zájmové sdružení psychologických asociací a Českomoravské psychologické společnosti www.sweb.cz/upacr/
Česká asociace studentů psychologie - ČASP www.casp.upol.cz
Asociace školní psychologie SR a ČR www.school-psychology.cz

Psychoterapeutická pracoviště

Klinika ESET www.klinikaeset.cz
ESET - HELP www.esethelp.cz
Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch Liberec web.iol.cz/skt
FOKUS - Sdružení pro péči o duševně nemocné www.fokus-praha.cz
Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov www.ondrejov.cz
SOS Centrum. Centrum pro krizovou intervenci Střediska křesťanské pomoci Diakonie ČCE sos.diakoniecce.cz
Katalog pražské extramurální péče (služby pro duševně nemocné mimo léčebnu) www.fokus-praha...
Psychoterapeutické středisko Cetera www.cetera.cz
Linka bezpečí (pro děti a dospívající) www.linkabezpeci.cz
Krizové centrum linky bezpečí www.kclb.cz
Dětské krizové centrum www.ditekrize.cz

Sociální práce

Profesní komora sociálních pracovníků www.osf.cz/socialniprace
Asociace vzdělavatelů v sociální práci asvsp.spse.cz
Česká asociace streetwork streetwork.ecn.cz
Stránky studentů 3.ročníku sociální práce na FFUK www.socialniprace.wz.cz
International federation of social workers www.ifsw.org
Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici www.spj.cz
Terénní sociální práce www.tspweb.cz
Asociace komunitních služeb www.mujweb.cz/instituce..
Asociace domácí péče www.braillnet.cz/homecare
Remedium Praha. Sdružení pro podporu psychosociálních aktivit www.remedium.cz
Hestia. Národní dobrovolnické centrum. Adresář sociálních služeb www.hest.cz
Občanské sdružení Jahoda. Dobrovolnická organizace, která se věnuje dětem žijícím s matkami v azylových zařízeních. jahoda.dobrovolnik.cz
Dobrovolník. Stránky českého dobrovolnictví. Rady dobrovolníkům a organizacím, příležitosti, akce, příběhy. www.dobrovolnik.cz
Člověk v tísni www.clovekvtisni.cz
Adresář občanských sociálně-právních poraden www.obcanskeporadny.cz
Bílý kruh bezpečí. Pomoc obětem trestné činnosti. www.bkb.cz
Národní centrum sociálních studií www.ncss.cz
Socioklub. Sdružení pro podporu rozvoje teorie a praxe sociální politiky. www.socioklub.cz

Knihy  

Nakladatelství Portál (velký výběr knih z oblasti psychoterapie a příbuzných oborů (knihy a časopisy tohoto nakladatelství)) www.portal.cz
Internetové knihkupectví nakladatelství Portál (velký výběr knih z oblasti psychoterapie a příbuzných oborů z různých nakladatelství) www.studovna.cz
Nakladatelství Triton (knihy z oblasti psychoterapie a medicíny a další) www.triton-books.cz
Persona. Vydává díla C.G.Rogerse apod. www.persona.sk
Testcentrum Praha. Nakladatelství psychodiagnostických metod a odporné literatury www.testcentrum.com
Karnac Books. Londýnské internetové knihkupectví www.karnacbooks.com

Časopisy

Konfrontace. Časopis pro psychoterapii www.studovna.cz/konfrontace
Propsy. Internetový psychologický časopis www.cuni.cz/propsy/
Empatia bulletin. Slovenský časopis. www.psychologia.sk/empatia/
Sociální práce. Časopis zaměřený na oblast sociální práce socprace.webpark.cz
Electronic Journal of Social Work (v angličtině) www.ejsw.net
The International Journal od Psychoanalysis (v angličtině) www.ijpa.org
Psychiatrie. Elektronická verze časopisu. mail.tigis.cz/PSYCHIAT/Index.htm
Vyhledávač všech časopisů z oblasti psychologie a sociálních věd na Internetu (v angličtině) www.psycline.org

Knihovny

Městská knihovna v Praze (včetně poboček) www.mlp.cz
Národní lékařská knihovna www.nlk.anet.cz
Národní knihovna ČR Praha www.nkp.cz
Knihovna Akademie věd ČR www.lib.cas.cz
Seznam a adresář knihoven www.mudrc.com/mudrc/index-lib.php
Databáze knihoven www.knihovna.cz

Různé

Stránka psychosomatické medicíny (Psychosomatická sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP) www.sktlib.cz/psychosomatika
C.G.Jung (v angličtině) www.cgjungpage.org
Psyche Matters. Články, bibliografie především z psychoanalýzy (v angličtině) www.psychematters.com
Psychologie, psychoterapie, životní styl (Portál). Články, akce apod. psychologie.studovna.cz
Stránky studentů psychologie www.psycholousek.cz
Centrum pro rozvoj péče o psychické zdraví www.cmhcd.cz
Česká asociace pro duševní zdraví www.sweb.cz/capz-esprit
Help 24. Stránky o duševním zdraví. www.help24.cz
Internetporadna. Poradenský, informační a diskusní server pro osoby se specifickými potřebami a všechny blízké www.internetporadna.cz
Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů www.sekty.cz
SANANIM - drogová poradna, kontakty na různá pracoviště www.drogovaporadna.cz
Drogové informační centrum www.sananim.cz
Prevence a léčba návykových nemocí (Dr.Nešpor). Texty ke stažení, informace. www.mujweb.cz/veda/nespor
PPPINFO. Informace o poruchách příjmu potravy - anorexie - bulimie. www.iprostor.cz/pppinfo
Anabell. Občanské sdružení pro nemocné anorexií a bulimí. www.anabell.cz
Psychologická diagnostika. Informační servis pro psychology www.psychodiagnostika.cz
Česká společnost pro Rorschacha a projektivní metody www.rorschach.cz
Česká psychiatrická společnost JEP www.ceskapsychiatrie.cz
Česká lékařská společnost J.E.Purkyně www.cls.cz
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví www.ipvz.cz

Odkazy ve vyhledávačích apod.

Caramba - psychologie. Časopisy, organizace a instituce, společnosti, školy, nakladatelství, katalogy a vyhledávače, osobnosti (také zahraniční). www.caramba.cz/...
Křižovatka. Vyhledávač nejen pro postižené - také pro všechny,kteří si uvědomují, že celý náš život je složen z velkého množství KŘIŽOVATEK. www.krizovatka.cz
Propsy (časopis). Odkazy na odborné společnosti a instituce a na stránky s psychologickou tematikou (především zahraniční) www.cuni.cz/propsy/...
Top 20 Psychology. Odkazy na psychologické stránky podle témat (v angličtině) www.top20psychology..
C.G.Jung. Velké množství odkazů na stránky z oblasti psychoterapie, psychologie a psychoanalýzy (v angličtině). www.cgjungpage.org/...
Státní správa. Odkazy na veřejnou správu (ministerstva, ...), úřady apod. www.statnisprava.cz